[Betovios Logo] Diseases database - Medical News - Contact

Μάθετε Ποια Ειναι Τα Επαγγελματα Του Μελλοντος

Τα επαγγέλματα του μέλλοντος είναι εκείνα που οι προοπτικές τους είναι θετικές ή πολύ θετικές στην αγορά εργασίας ...

Χειρουργοί που θα κάνουν επεμβάσεις για να δίνουν μεγαλύτερη χωρητικότητα μνήμης στους ανθρώπους, ελεγκτές καιρού, κατασκευαστές ζωντανών ανθρώπινων μελών και «κάθετοι» αγρότες είναι μόνο μερικά από τα μελλοντικά επαγγέλματα που παρουσιάστηκαν ...

Στις συνθήκες αβεβαιότητας και ραγδαίων μεταβολών μέσα στις οποίες λειτουργεί η σύγχρονη αγορά εργασίας, είναι πολύ δύσκολο να γίνουν προβλέψεις σχετικά με το ποια επαγγέλματα «έχουν μέλλον» ...

Σε κάθε επάγγελμα αναφέρονται πολύ χρήσιμες πληροφορίες όπως τι προϋποθέσεις απαιτούνται για τον εργαζόμενο, τι ακριβώς κάνει ο εργαζόμενος στο επάγγελμα αυτό ποιο είναι το μέλλον του επαγγέλματος, κ.α. ...

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης θα συνεχίσει να διερευνά πιθανές ανακατατάξεις στον εργασιακό χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και να παρέχει ποσοτικές και ποιοτικές αναλύσεις αναφορικά με τις επικρατέστερες τάσεις του μέλλοντος. ...

Αφήστε τα να σας εξηγήσουν τι θέλουν, τι τους αρέσει, τι είναι αυτό που τους γοητεύει στις επιλογές τους, γιατί το διάλεξαν και πώς έχουν φαντασιώσει τον εαυτό τους ως μελλοντικοί επαγγελματίες ...

Και κατά δεύτερο λόγο, να γνωρίζει τι συμβαίνει γύρω του, ποιες είναι δηλαδή οι τρέχουσες συνθήκες και οι τάσεις που επικρατούν στον κόσμο της εργασίας και των επαγγελμάτων . ...

Για το ποια αναμένονται να είναι τα «νέα επαγγέλματα» που θα έχουν ζήτηση κοιτάξαμε πρώτα στη «μητέρα της παγκοσμιοποίησης», τις ΗΠΑ ...

Είναι η πρώτη σημαντική απόφαση που παίρνεις σχετικά με τις σπουδές και το επαγγελματικό σου μέλλον και για αυτό καλό είναι να προηγείται συζήτηση στα πλαίσια της οικογένειας καθώς και συμβουλευτική συνάντηση με τους Υπεύθυνους Καθητηγές, στα πλαίσια του Προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού ...

Κάποια από τα πιο δημοφιλή επαγγέλματα του μέλλοντος θα είναι ο αγρότης κάθετης καλλιέργειας, ο κυβερνήτης διαστημικού σκάφους και ο κατασκευαστής ζωτικών οργάνων του ανθρώπινου σώματος ...

Οι χημικοί, οι βιολόγοι, οι φαρμακοποιοί είναι δυνατό να στραφούν σε επαγγελματικές διεξόδους στην παραγωγή τροφίμων, στον έλεγχο ποιότητας και περιβάλλοντος, στο εμπόριο και στη διοίκηση επιχειρήσεων ...

Είναι εντυπωσιακό ότι αν κοιτάξει κανείς να βρει επίσημα στοιχεία για τα επαγγέλματα του μέλλοντος στην Ελλάδα, δεν θα καταφέρει να βρει τίποτα ...

Το στοιχείο αυτό πρακτικά μεταφράζεται σε παγίωση μιας ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής πολιτικής με στρατηγική εστίαση στον επαγγελματικό προσανατολισμό, που θα αυξήσει το επίπεδο των δεξιοτήτων των επαγγελματιών του μέλλοντος, καθώς και τον αριθμό των παιδιών με ειδίκευση στην επιστήμη και την τεχνολογία ...

Αφού επιλεγούν τα κατάλληλα επαγγέλματα με τη βοήθεια των συμβούλων καριέρας, των τεστ επαγγελματικών επιλογών, είναι προτιμότερο στις περισσότερες περιπτώσεις, η τελική επιλογή να γίνεται προς την κατεύθυνση των επαγγελμάτων εκείνων που έχουν μέλλον ...

Ευνόητο είναι βέβαια ότι εφ΄ όσον επιτευχθεί ο διορισμός στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, κάτι που είναι ιδιαίτερα αμφίβολο σήμερα, οι επαγγελματικές προοπτικές, λόγω μονιμότητας εργασίας είναι διασφαλισμένες ...

Μερικές φορές είναι πιθανό κάποιος να απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με τα επαγγελματικά του ενδιαφέροντα έχοντας περιορισμένη αυτογνωσία, ελλιπείς πληροφορίες γύρω από τα επαγγέλματα, ίσως και στερεότυπες ή προκατειλημμένες απόψεις για τον κόσμο της εργασίας, ή να απαντά ακόμη και με βάση τις φιλοδοξίες που άλλοι του έχουν επιβάλλει ...

Οι εμποροπλοίαρχοι και οι μηχανικοί εμπορικού ναυτικού είναι από τα λίγα επαγγέλματα που εμφανίζουν ανοδικές επαγγελματικές προοπτικές ...

Επαγγέλματα με περιορισμένες ή αρνητικές προοπτικές, (κορεσμένα επαγγέλματα), είναι εκείνα για τα οποία προβλέπεται να υπάρχουν λιγότερες κενές θέσεις εργασίας, από τον αριθμό των ατόμων που επιθυμούν και έχουν τα προσόντα για να τις καταλάβουν (υπερβάλλουσα ζήτηση εργασίας) ...

Με δεδομένο ότι σε κάθε άνθρωπο δεν ταιριάζει μόνο ένα αλλά αρκετά διαφορετικά επαγγέλματα, είναι ασφαλώς προτιμότερο να επιλέξει από εκείνα που του ταιριάζουν και τον ενδιαφέρουν, τα επαγγέλματα με μέλλον και να αποφύγει όσα εμφανίζονται κορεσμένα. ...

Είναι γεγονός ότι η νέα παραγωγική γενιά, που θα μπει στην εργασιακή αγορά μέσα στην επόμενη δεκαετία, δεν θα είναι αρκετή για να καλύψει τη ζήτηση της εργασιακής αγοράς στην Ευρώπη του μέλλοντος ...

Στα επαγγέλματα που συνδέονται με μέσες ή κατώτερες σπουδές, ή με εργασιακή εμπειρία, θετικές έως πολύ θετικές είναι οι προοπτικές των τεχνικών ειδικοτήτων και εκείνων που εμπεριέχουν το στοιχείο της εξειδίκευσης ...

Ο λόγος που ένιωσα ότι το έκανε - εκτός της φυσικής του τάσης προς τη πληροφορική έναντι της δημοσιογραφίας - είναι ότι απογοητεύτηκε από αυτά που άκουσε περί κορεσμένου επαγγέλματος ...

Μέσα από τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου που συμπλήρωσες, σκοπός είναι να αποκτήσεις μια πληρέστερη εικόνα των ενδιαφερόντων σου, που θα σε διευκολύνει στο ξεκαθάρισμα των επαγγελματικών σου στόχων ...

Πολύ αρνητικό είναι το ισοζύγιο των εκπαιδευτικών-παιδαγωγικών επαγγελμάτων, με εξαίρεση αυτών που συνδέονται με τη διδασκαλία της πληροφορικής, της τεχνολογίας και κατά δεύτερο λόγο της αγγλικής ...

Έντονα αρνητικό είναι επίσης το ισοζύγιο και όλων των επαγγελμάτων που συνδέονται με θεωρητικές σπουδές όπως η φιλοσοφία, η φιλολογία, η θεολογία, η ιστορία, η αρχαιολογία, η εθνογραφία, η λαογραφία, η γεωγραφία, η κοινωνιολογία, η διεθνολογία, οι πολιτικές και οι φυσικομαθηματικές επιστήμες ...

Τέτοια επαγγέλματα με μέλλον, με πολύ θετικές προοπτικές, είναι κατά πρώτο λόγο εκείνα που συνδέονται με την υψηλή τεχνολογία, την πληροφορική, το διαδίκτυο και τις τηλεπικοινωνίες ...

Σε αυτό το σκηνικό, ένα άλλο πρόβλημα που αναδεικνύεται στην ιεραρχική πυραμίδα της εργασιακής πολιτικής είναι η ισορροπία της επαγγελματικής ζωής με την οικογενειακή ...

Το βιβλίο που έχετε στα χέρια σας είναι το ώριμο πνευματικό τέκνο πολυετούς μελέτης, έρευνας και ενασχόλησης με θέματα ανθρώπινου δυναμικού, απασχόλησης, προοπτικών της αγοράς εργασίας και επαγγελματικού προσανατολισμού ...

Σύμφωνα με την έκθεση «Shape of Jobs to Come», που διενεργήθηκε κατόπιν εντολής του βρετανικού Υπουργείου Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Δεξιοτήτων, οι εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία θα είναι εντυπωσιακές αλλά αδιανόητες με βάση τα σημερινά δεδομένα, δημιουργώντας μια κατηγορία νέων επαγγελμάτων. ...

Την έρευνα πραγματοποίησε η εταιρεία Fast Future, η οποία ζήτησε από μια ομάδα επιστημόνων που ασχολούνται με τις τεχνολογίες του μέλλοντος να περιγράψουν πώς η τεχνολογική και επιστημονική πρόοδος θα επηρεάσει τα σημερινά επαγγέλματα ...

Η προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντα του εφήβου συνήθως μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα στον προβληματισμό αυτό, και το εντυπωσιακό είναι ότι σήμερα ακόμη και οι ίδιοι οι έφηβοι, όταν ρωτιούνται με ποιο κριτήριο επιλέγουν το μελλοντικό τους επάγγελμα, συνήθως προτάσσουν τη δυνατότητα εξεύρεσης εργασίας και την οικονομική αποκατάσταση. ...

Κάτι που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι στις ίδιες σπουδές δεν αντιστοιχούν αναγκαστικά στα ίδια επαγγέλματα ...

Οι κύριοι ατομικοί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των εφήβων είναι: ...

Οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές θεωρούνται επίσης ένα από τα επαγγέλματα του μέλλοντος, καθώς όλοι οι οργανισμοί, κυβερνητικές υπηρεσίες, κερδοσκοπικές και μη επιχειρήσεις, χρειάζονται έξυπνη χρηματοοικονομική ανάλυση που θα καθοδηγήσει τη λήψη των διοικητικών αποφάσεων. ...

Το Βρετανικό Υπουργείο Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Δεξιοτήτων ζήτησε πρόσφατα από μια ομάδα επιστημόνων που ασχολούνται με τις τεχνολογίες του μέλλοντος να περιγράψουν πώς η τεχνολογική και επιστημονική πρόοδος θα επηρεάσει τα σημερινά επαγγέλματα ...

Ο Γιώργος Χατζητέγας εκπαιδευτικός, φροντιστής και συγγραφέας με πολύχρονη ενασχόληση σε θέματα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού είναι προσκεκλημένος ομιλητής σε εσπερίδα του Συλλόγου Φροντιστών της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης ...

Κάποια επαγγέλματα που μπορείς να ακολουθήσεις μέσω θεωρητικής κατεύθυνσης είναι ψυχολόγος,νομικός,δάσκαλος κλπ ...

Γενικότερα, πολύ αρνητικές είναι οι προοπτικές για τα επόμενα 5-10 χρόνια για επαγγέλματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως οι γιατροί, οι οδοντίατροι, οι φαρμακοποιοί, οι χημικοί, οι χημικοί-μηχανικοί, οι βιολόγοι, οι γεωλόγοι, οι μεταλλειολόγοι, οι ναυπηγοί, οι δικηγόροι, κλπ ...

Αστυνομία καιρικών μετατροπών: Η κλοπή σύννεφων για να δημιουργηθεί βροχή, είναι κάτι που ήδη συμβαίνει σε κάποιες γωνιές του πλανήτη και στο μέλλον θα χρειάζονται ειδικά σώματα που θα προστατεύουν τα σύννεφα και θα ελέγχουν ποιος έχει δικαίωμα να ψεκάσει με ιωδίδια αργύρου για να προκαλέσει βροχή από τα περαστικά σύννεφα ...

Στο πλαίσιο αυτής της οπτικής έχουν εντοπισθεί επαγγέλματα που μελλοντικά θα έχουν τεράστια άνθιση σε βάρος άλλων που θα εξαφανιστούν ...

Οι λέξεις μέσα στο Ποίημα, εικόνες σκέψεων και συναισθημάτων είναι και οι εικόνες που τις έντυσαν, λαβύρινθος επιθυμίας λέξεων για πράγματα που αρχίζουν να συμβαίνουν (με ΚΛΙΚ στην εικόνα τους) ...

Για τον σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό, υπάρχουν ειδικοί σύμβουλοι, οι οποίοι αφού μιλήσουν με τον/την ενδιαφερόμενο/η και υποβληθεί σε ειδικά τεστ, μπορούν με σχετική αξιοπιστία να καθοδηγήσουν στο τι θα σπουδάσει ή ποιο επάγγελμα να διαλέξει με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία που έχει ήδη. ...

Προβλέπεται ότι για το σύνολο σχεδόν των χωρών, το μερίδιο του εργατικού δυναμικού με υψηλά επαγγελματικά προσόντα θα είναι μεγαλύτερο το 2020 από ό,τι το 2010, ενώ το μερίδιο των ανθρώπων με χαμηλά προσόντα γενικά προβλέπεται ότι θα συρρικνωθεί ...

Η κ.Πάλλη υπογραμμίζει ότι το ποσοστό αυτό είναι τεράστιο αν αναλογιστεί κανείς πόσο ανελαστικά είναι πλέον τα έσοδα, διευκρινίζοντας ότι οι τομείς που υποφέρουν περισσότερο είναι τα ρούχα και τα παπούτσια. ...

Προσοχή στις περιπτώσεις που αναφέρεται ότι οι προοπτικές στην αγορά εργασίας είναι λίγες και επίσης σιγουρευτείτε ότι οι σχολές που θα δηλώσετε είναι αυτές που πραγματικά σας ενδιαφέρουν ...

Τωρα τελευταια εχω ακουσει αρκετα καλα λογια για τον τομεα logistic αλλα πιστευω πως ειναι περιορισμενες οι θεσεις εργασιας στην Ελλαδα!Το αντικειμενο του manager logistic ειναι πως θα μειωσει τα εξοδα που απαιτουνται προκειμενου να διανεμηθουν τα προιοντα που υπαρχουν σε μεγαλες αποθηκες? ...

Αν είναι αλήθεια ότι πρώτα ενδιαφέρει ο βιοπορισμός, όπως θα έλεγε και ο Μπρέχτ, είναι εξ ίσου σημαντικό να επιδιώκεται με ανάλογο ζήλο, η καλλιέργεια του πνεύματος και γενικότερα της λεγόμενης ανθρωπιστικής παιδείας που είναι τροφή της ψυχής και σκοπός ζωής ...

Η καθαρή μεταβολή της απασχόλησης («ζήτηση λόγω επέκτασης») το 2010-2020 αναμένεται να προσθέσει περισσότερες από επτά εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης, κυρίως σε επαγγέλματα που απαιτούν ένταση γνώσης και δεξιοτήτων (υψηλού επιπέδου διοικητικές, επαγγελματικές και τεχνικές θέσεις απασχόλησης) ...

Οι δεξιότητες ενός μαθητή μπορούν να βελτιωθούν κατά πολύ, ανάλογα με την προσπάθεια που αυτός θα καταβάλει και η προσπάθεια αυτή θα είναι ανάλογη με τους στόχους και τα όνειρα που επιδιώκει να πραγματοποιήσει ...

Ταυτόχρονα, πρέπει να του πει ότι όποιο επάγγελμα και να επιλέξει, αυτό που τον κάνει επιτυχημένο ή μη δεν είναι η επιλογή του αυτή καθαυτή, αλλά η αγάπη που δίνει στη δουλειά του δίνοντας ό,τι μπορεί από τη ψυχή του. ...

Το πολυαναμενόμενο βιβλίο του προγράμματος RES Compass είναι πλέον διαθέσιμο σε 6 γλώσσες: Αγγλικά, Ελληνικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Τσέχικα και Φινλανδικά! ...

ΔΙΟΤΙ η αλήθεια δεν είναι αυταπόδεικτη, δεν είναι μία, ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ: η αλήθεια βρίσκεται συχνά μέσα στην αντίθεση και το πρώτο βήμα για να τη βρει κανείς είναι η αμφιβολία για όλα ...

Με γρήγορους ρυθμούς αντικαθίστανται τα παλιά επαγγέλματα από νέα, ενώ η επαγγελματική κινητικότητα γίνεται πλέον βασικό συστατικό στοιχείο της αγοράς εργασίας. ...

Αν αναλογιστείς ότι το 1/3 της ζωής σου θα το περάσεις δουλεύοντας, τότε καταλαβαίνεις την ανάγκη να επιλέξεις ένα επάγγελμα που θα ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντά σου, γιατί έτσι θα έχεις κίνητρο, αλλά και διάθεση να δουλέψεις και θα αντλείς ικανοποίηση, γεγονός που θα δίνει νόημα και ποιότητα στη ζωή σου ...

Καθώς η επιστημονική πρόοδος επιταχύνεται σε τομείς όπως η κλωνοποίηση, μπορεί να χρειαστούμε μια νέα γενιά ηθικολόγων που θα κατανοούν τις επιστημονικές εξελίξεις και θα βοηθούν τις κοινωνίες να επιλέξουν ποιες από αυτές θα επιτραπούν. ...

Και, επιπλέον, ένα επάγγελμα που του ταιριάζει θα συμβάλει ουσιαστικά στη μελλοντική του ψυχική ισορροπία και ευτυχία ...

Βιβλία για την οικονομία και δίοικηση, το χώρο του business, βιβλία λογιστικής, marketing, για τον επαγγελματία αλλά και τον φοιτητή - οι κορυφαίες εκδόσεις ...

Γεννήθηκα δίπλα στο ποτάμι σε μια μικρή σκηνή Και όπως το ποτάμι, από τότε τρέχω συνέχεια Πάει πολύς καιρός Αλλά ξέρω ότι μια αλλαγή θα έρ... ...

Η διεθνής διασωστική κοινότητα IRO (International Rescue Organization) έχει θεσπίσει κανονισμούς που αφορούν τα ελάχιστα κατώτερα όρια που πρέπει να διαθέτει ένας σκύλος προκειμένου να χαρακτηριστεί ως σκύλος έρευνας και διάσωσης ...

Το κάθε προφίλ περιλαμβάνει τα καθημερινά καθήκοντα, τα απαραίτητα προσόντα καθώς και την εκπαίδευση που απαιτείται ...

Alphabetical table of contents:

00 08 2b 3d 3e 3g 3i 3o 3y 54 8a 8e 8h 8r 8y a8 ac ad ae af ag ai ak al am an ap ar as at ax ay ba be bg bh bi bl bo br ca ce ch ci cl co cr cy da de dh di dl do dr dy e3 e8 eb ed ef eg ei ek el em en ep er es et ev ex ey f8 fa fe fi fl fo fr fw fy ga ge gh gi gk gl gm go gr gy ha he hf hl hm ho hp ht hu ia ic id ie ig ik im in io ip is it ix j1 ju ka kb ke kh ki kl ko kr kw ky la le lg li lo lu ly ma me mh mi mn mo mp mu mw my na ne ni no nt nw ny o3 of oi ol om on op or ot ou oy pa pe ph pi pl pn po pr pt pu pw py qo qu ra re rh ri ro ry sa sb sc se sf sh si sj sk sm so sp st su sw sx sy ta te th ti to tr ts tu tv tw ty tz ue ul us vd vi vo wa wh wi wr xa xe xh xi xl xo xp xr xw xy ya yc yd ye yg yl yo yp yu za zi zo zw


Copyright © netclipping.gr 2011