[Betovios Logo] Diseases database - Medical News - Contact

Μάθετε Για Την Ψυχη Μετα Θανατον

Όπως φαίνεται στην παραβολή δεν γίνεται λόγος για την ζωή μετά την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, αλλά για την ζωή της ψυχής που παρεμβάλλεται μεταξύ του θανάτου του ανθρώπου, δηλαδή της εξόδου της ψυχής από το σώμα, και της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού ...

Ο θάνατος είναι αποτέλεσμα της λανθασμένης επιλογής του ανθρώπου ανάμεσα στις δυο υπαρξιακές δυνατότητες που έχει στη διάθεσή του: ή να ζήσει διαφυλάττοντας την εικόνα του Θεού της οποίας μετέλαβε ή να βασιστεί στις δυνατότητες της δικής του κτιστής φύσης να υπάρξει «πνευματικά» ή «ψυχικά» ...

Οι διάφορες θρησκευτικές αντιλήψεις που αντιμετώπισαν το φαινόμενο του θανάτου με την αντιπαράθεση της αθανασίας της ψυχής, είχαν συχνά ως αποτέλεσμα, την υιοθέτηση ασκητικού τρόπου ζωής ο οποίος, ουσιαστικά, αποτελούσε άρνηση της επίγειας ζωής και αναζήτηση της μεταθανάτιας σωτηρίας. ...

Μόνο τα μωρά παιδιά δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι ο όρος «τελώνιο» δεν πρέπει να εκλαμβάνεται με την κυριολεκτική του έννοια, είναι μία μεταφορά την οποία οι Ανατολικοί Πατέρες θεώρησαν κατάλληλη για να περιγράψουν την πραγματικότητα που συναντά η ψυχή μετά το θάνατο ...

Ο μεγάλος ψυχοθεραπευτής αναφέρει ότι οι ψυχές που είναι να φύγουν, νοιώθουν σε πολλές περιπτώσεις μια έντονη ανάγκη να τακτοποιήσουν εκρεμότητες τελείως ανεξήγητα ή βλέπουν καθαρά συμβολικά όνειρα θανάτου χωρίς να έχουν υποψιαστεί τίποτα σχετικό ...

Αυτές σχετίζονται πάντα με τον άνθρωπο, όπου η «ψυχή» παρουσιάζεται είτε ως κάτι το οποίο κινδυνεύει να χάσει ο πολεμιστής στη μάχη είτε ως κάτι που μετά τον θάνατο του σώματος μεταβαίνει στον Άδη , δηλαδή τον κάτω κόσμο ...

Μετά το θάνατο το σύνολο του ψυχισμού του μακαρίτη μεταβαίνει στο επίπεδο εκείνο που έβλεπε τα όνειρά του όσο ήταν εν ζωή ...

Στην Θιβετιανή παράδοση έχουμε τις πληροφορίες βιώματος της ψυχής για 49 μέρες μετά τον υλικό θάνατο, καταστάσεων φωτός, χρωμάτων, ήρεμων και αγριωπών μορφών που οδηγούν στην απελευθέρωση από την γέννηση και σε καταστάσεις θέασης ωχρών χρωμάτων και τοπίων που οδηγούν σε ένα από τα 6 πεδία της γέννησης σύμφωνα με τα πεδία του τροχού της ζωής Bhavacakra. ...

Σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση, τις τρεις πρώτες ημέρες μετά το θάνατο του ανθρώπου, η ψυχή του παραμένει κοντά στη γη, επισκεπτόμενη πιθανώς γνωστά μέρη και ενθυμούμενη όλα όσα υπήρξαν πάνω στη γη ...

Μετά από πολύ προσπάθεια και νουθεσία από τα Ντέβας-αγγελικά όντα, η ψυχή μπορεί να μεταμεληθεί και μόνο τότε θα «ανασυρθεί» από την υποδιάσταση αυτή και θα μεταφερθεί σε μια άλλη καλύτερη περιοχή όπου υπάρχει λιγοστό φως και γνώριμες φυσιογνωμίες ψυχών ...

Υπάρχουνε και μερικοί που αρνούνται τη ζωή μετά θάνατον και υποστηρίζουνε την πλήρη ανυπαρξία μετά θάνατον ...

Μακριά δηλαδή από κάθε μετέπειτα μεταφυσική θεωρία (περί της ψυχής ως αυτόνομης οντότητας κλπ), η ίδια η ετυμολογία της ψυχής δείχνει ότι ο όρος έχει τις ρίζες του στην εμπειρική αντιδιαστολή της αναπνέουσας, δηλαδή της ζωντανής, της ενεργού ύπαρξης, από την αδρανή, την ανενεργό φυσική ύλη ...

Η οριακή στιγμή της βιολογικής καταστάσεως του ατόμου, η οποία καθορίζει την επέλευσιν του θανάτου και την μετάβασιν εκ της ζωής προς τον θάνατον, επί αιώνας συνέπιπτεν μετά της οριστικής και αμετατρέπτου διακοπής της καρδιακής λειτουργίας ...

Πολύτιμος μέθοδος διά την επιβεβαίωσιν του εγκεφαλικού θανάτου είναι και η εμπλουτισμένη, διά Ξένου 153 (xenon 133) αξονική, τομογραφία, η οποία ομού μετά της παναγγειογραφίας του εγκεφάλου, δύνανται να χαρακτηρισθούν ως αι ακριβέστεραι αντικειμενικαί μέθοδοι τεκμηριώσεως του εγκεφαλικού θανάτου (Polin και συνεργ ...

Λύει δ’ αυτή μεν ταχύ και μετά βίας την ψυχήν από του σώματος, η δε Φερσεφόνη πράως και χρόνω πολλώ τον νουν από της ψυχής. ...

Δυνατές ενέργειες εισέρχονται μέσα στον ψυχοσωματικό ργανισμό του, αναπτύσσεται η ελπίδα για την αιώνια ζωή, για την υπέρβαση του θανάτου ...

Τα 23 Τελώνια είναι 23 έλεγχοι που υφίσταται η ψυχή του ανθρώπου μετά το θάνατό του για συγκεκριμένα αμαρτήματα ...

Το τι συμβαίνει με την ψυχή και το σώμα μετά τον θάνατο οι Χριστιανοί το σπουδάζουν – νοητικά και βιωματικά – σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και φορτισμένη στιγμή, συναγμένοι γύρω από το νεκρό σώμα του δικού τους ανθρώπου ...

Είναι πανανθρώπινη, αλλά κυρίως χριστιανική πίστη πως μετά το σωματικό θάνατο η ψυχή ζει και υπάρχει αθάνατη. ...

Η ψυχή μετά τον θάνατο του σώματος διατηρεί τα δοσμένα από το Θεό ιδιώματα της, όπως, την μνήμη, την λογική, την σκέψη, την αντίληψη, τον αυτεξούσιο κλπ ...

Αν η ψυχή μπορούσε να ζυγιστεί, θα μπορούσαμε να βάλουμε έναν ετοιμοθάνατο στη ζυγαριά και να δούμε αν η βελόνα θα κατεβεί τη στιγμή του θανάτου του (υπολογίζοντας βεβαίως και τη μικρή απώλεια βάρους από την αποβολή των υγρών μέσω της εκπνοής και του ιδρώτα) ...

Αν το ποσοστό τους είναι μεγάλο, τότε επέρχεται θάνατος του σώματος και όλα τα άτομα της ψυχής σκορπίζονται. ...

Η κλινική διαπίστωσις του εγκεφαλικού θανάτου θα πρέπη να περιλάβη δύο επί μέρους δοκιμασίας ήτοι (i) την δοκιμασίαν της οφθαλμοκινητικής απαντήσεως επί διακλυσμών του έξω ακουστικού πόρου διά ψυχρού ύδατος, ερεθιζόντων τον τυμπανικόν υμένα και (ii) την δοκιμασίαν της απνοϊκής οξυγονώσεως. ...

Εσείς που θεωρείτε ότι η ψυχή παύει να υπάρχει μετά τον θάνατο του σώματος, μπορείτε να έχετε την άποψή σας ...

Το πνεύμα δεν είναι τρίτον συστατικόν του ανθρώπου, αλλ’ απλώς η ανωτέρα δύναμις και ενέργεια της ψυχής μετά της οποίας εναλλάσσεται το πνεύμα όπως λέει ο Δαμασκηνός, είναι το ανώτατον και καθαρώτατον μέρος της ψυχής το κατέχον εν τη ψυχή οίαν θέσιν και σημασίαν κατέχει ο οφθαλμός εν τω σώματι.» (Ι.Καρμίρη, ...

Αυτό γίνεται διότι στο μεταθανάτιο στάδιο, αυτό που βιώνεται από κάθε ψυχή, γίνεται η μορφοποίηση και η εκδήλωση του νου που ενυπάρχει εντός της ψυχής (ψυχή = λογικό μέρος + θυμοειδές + επιθυμητικό) ο οποίος νους έχει τροφοδοτηθεί σε μια ζωή με συγκεκριμένες λογικές σκέψεις, συγκεκριμένες επιθυμίες και συγκεκριμένα συναισθήματα. ...

Το γνωστό σε όλους γνωμικό ότι ο θάνατος είναι σαν ένας ατελείωτος ύπνος επιβραβεύει σημασιολογικά όλες τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε μεταφυσική βάση και καταλήγουν στη κοινή συνιστώσα ότι αυτό που συνεχίζει μετά το θάνατο είναι η ίδια η ζωή ...

Ψυχοσάββατο (Σάββατο των ψυχών) - Μνημόσυνο - Κόλλυβα (θρησκεία - θάνατος - ψυχή - death - χριστιανισμός ) :: Εγκυκλοπαίδεια :: asxetos.gr :: ...

Ο Λοτζ είχε συνθέσει ένα κρυφό μήνυμα και το είχε κλείσει σε ένα πακέτο (το Μεταθανάτιο Πακέτο Ολιβερ Λοτζ) έτσι ώστε όταν, μετά θάνατον, θα το αποκάλυπτε σε μέντιουμ (τέσσερα τον αριθμό, τα οποία προσλήφθηκαν από την Επιτροπή του Μεταθανάτιου Τεστ Ολιβερ Λοτζ), τα λεγόμενά τους θα μπορούσαν να επαληθευθούν ...

Μερικές ψυχές βρίσκονται (μετά τις σαράντα ημέρες) σε μία κατάσταση πρόγευσης της αιώνιας αγαλλίασης και μακαριότητας, ενώ άλλες σε μία κατάσταση τρόμου εξαιτίας των αιώνιων μαρτυρίων τα όποια θα υποστούν πλήρως μετά την Τελική Κρίση ...

Γιατί η Κόλαση θα αρχίσει μετά την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού και το μελλοντικό δικαστήριο, ενώ οι ψυχές των αμαρτωλών, μετά την έξοδό τους από το σώμα, βιώνουν τον άδη ...

Οι ποικίλοι ορισμοί που έδωσαν οι Πατέρες για την ψυχή διαφέρουν μεταξύ τους, συγγενεύοντας άλλος με την α΄ κι άλλος με τη β΄ φιλοσοφική προσέγγιση, καλύπτοντας ολόκληρο, λίγο ως πολύ, το φάσμα των διαφορετικών σημασιών που μπορούν να προσδοθούν στην έννοια της ψυχής ...

Υπάρχει, νομίζω, ένα ερμηνευτικό κλειδί για να κατανοήσουμε και να ξεπεράσουμε τη φαινομενική αυτή αντινομία της πατερικής περί ψυχής διδασκαλίας, που από τη μια φαίνεται πως δίνει στην ψυχή κάποια προτεραιότητα και αμέσως μετά την αναιρεί ...

Σμέμαν, «μήτε η διδασκαλία της αθανασίας της ψυχής, η στηριγμένη στην αντίθεση ανάμεσα στο πνευματικό και στο υλικό, μήτε ο θάνατος ως απολύτρωση, μήτε ο θάνατος ως τιμωρία, είναι στην πραγματικότητα χριστιανικές διδασκαλίες» ...

Από τις μαρτυρίες αυτές, βγήκε το συμπέρασμα ότι «ο θάνατος είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία, ο Θεός υπάρχει, όπως υπάρχει και η μετά θάνατον ζωή». ...

Εν τω μεταξύ η ψυχή πριν εγκαταλείψει το αιθερικό σώμα πρέπει να μεταφέρει όλα τα αιθερικά αρχεία που είναι χαραγμένα στο αιθερικό της αρχείο ...

Το πρώτο βασίζεται στην ήδη υπάρχουσα δοξασία της μετενσάρκωσης: αν η ψυχή έφθινε και πέθαινε ύστερα από έναν αριθμό μετενσαρκώσεων, τότε η ζωή θα έπρεπε να έχει εκλείψει από τον κόσμο ...

Η πίστη σε ό,τι αφορά την αθανασία της ψυχής εκφράζει την ελπίδα της τελικής πάταξης του θανάτου Η έννοια της νίκης κατά του θανάτου εκφράζεται πιο συγκεκριμένα με τη σταύρωση και την ανάσταση του Ιησού Χριστού, η οποία, τουλάχιστον στα πλαίσια της λαϊκής παράδοσης, παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με τον αρχαίο συμβολισμό της αναγέννησης της φύσης ...

Μετά από ολίγας ημέρας από της επελεύσεως του εγκεφαλικού θανάτου επέρχεται ρευστοποίησις του εγκεφάλου, συνεπεία της οποίας δεν καθίστανται πλέον αντιληπταί αι χωροτακτικαί μεταβολαί, αι οποίαι είχον επέλθη συνεπεία του εγκεφαλικού οιδήματος, ούτε πλέον διακρίνονται αι φλοιικαί και αι υποφλοιώδεις δομαί αυτού. ...

Είναι τραγική η διαπίστωσις ότι επί πολλών χιλιάδων εγκεφαλικώς νεκρών ατόμων, ελάχιστοι μόνον μεταλαμπαδεύουν την ελπίδα και την ζωήν εις τον πάσχοντα πλησίον, λόγω της αδυναμίας συνειδητοποιήσεως, ότι ο εγκεφαλικός θάνατος είναι αυτός ούτος ο θάνατος. ...

Από την άλλη, το «καθαρτήριο» είναι μία νομικίστικη παρερμηνεία εκ μέρους των Λατίνων μίας τελείως διαφορετικής πλευράς της Ορθόδοξης εσχατολογίας - της κατάστασης των ψυχών στην κόλαση (μετά τη δοκιμασία των τελωνίων) η οποία ωστόσο μπορεί να βελτιωθεί μέσω των προσευχών της Εκκλησίας ...

Υπάρχει διαρκής τελείωση, τόσο στην λεγομένη μέση κατάσταση των ψυχών, όσο και στην μετά την Δευτέρα Παρουσία ζωή ...

Όλα αυτά σαν ένα είναι η ψυχή που μετά την λύση της από το σώμα αρχίζει και εκδηλώνει την ενέργεια της για να την αποβάλει και να μείνει ατόφια με τα πιο ελαφριά της μέρη, τα πιο ευδαιμονικά. ...

Για τη συγρονη ιατρικη εξαλλου το κατωφλι μεταξυ ζωης και θανατου οριζεται απο τον εγκεφαλικο θανατο που προκαλειται απο ανοξια ...

Η ψυχή τότε συστέλλεται και τη συνέχει τρόμος, και σαν να κρύβεται στις αγκαλιές των αγγέλων και γίνεται μεγάλη λογομαχία και μεγάλος θόρυβος, μέχρι να ελευθερώσουν εκείνη την ελεεινή ψυχή από τα χέρια εκείνων των δαιμόνων. ...

Είναι γεγονός ότι αυτός ο συνήθης ορισμός βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην πλατωνική ψυχολογία , δηλαδή μελέτη της ψυχής, η οποία, παρά τα κενά της, επηρέασε και συνεχίζει να επηρεάζει τους στοχαστές, τους φιλοσόφους και τους θεολόγους ...

Οι Πατέρες δεν ενδιαφέρονται για το τι θα συμβεί μετά θάνατον αποκλειστικά, αλλά εκείνο κυρίως που τους ενδιαφέρει είναι το τι θα γίνει ο άνθρωπος ...

Στην αρχαία Ελληνική παράδοση διακρίνουμε αυτές τις δύο καταστάσεις της λύσεως της ψυχής σε λύση ψυχής – σώματος και λύση των μερών της ψυχής (λογιστικό + θυμοειδές + επιθυμητικό) διαβάζοντας το απόσπασμα από το έργο του Πλούταρχου ...

Εάν ο άνθρωπος τον ακούσει, επιθυμήσει την αμαρτία και την επιτέλεση ακόμη, ο διάβολος τότε γράφει κάθε κακή σκέψη, λόγο, και έργο που έκανε στη ζωή του, για τα οποία θα ζητήσει λόγο στην μέλλουσα Κρίση, μετά θάνατο, εάν βέβαια δεν λύση τις αμαρτίες με την μετάνοια και την εξομολόγηση. ...

Αυτό το γεγονός μαζί με άλλα στοιχεία δείχνει ό,τι λέγαμε προηγουμένως, ότι η παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου δεν αναφέρεται στην μετά την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού ζωή, αλλά στην ζωή μετά θάνατο μέχρι την Δευτέρα Παρουσία ...

Αυτό σημαίνει ότι πραγματικός άνθρωπος είναι εκείνος που έχει ψυχή, σώμα, αλλά και την Χάρη του Θεού μέσα στην ψυχή και το σώμα του ...

Μελέτη των Βιβλικών αναφορών που χρησιμοποιούνται για να στηρίξουν το δόγμα της ζωής αμέσως μετά τον θάνατο. ...

Κατά τη διάρκεια αυτών των αιώνων πολυάριθμοι Βίοι Αγίων και άλλα Ορθόδοξα κείμενα περιγράφουν τις πραγματικές εμπειρίες Ορθόδοξων χριστιανών, αγίων καθώς και αμαρτωλών, οι οποίοι έχουν συναντήσει αυτά τα τελώνια μετά - και, μερικές φορές, πριν - το θάνατο τους ...

Κατά τον χρόνο της τρίτης μέρας περνάει μέσα από ορδή μοχθηρών πνευμάτων, τα όποια εμποδίζουν τη διάβασή της και κατηγορούν την ψυχή για διάφορες αμαρτίες, μέσω των όποιων τα ίδια τα πνεύματα την είχαν εξαπατήσει ...

Ψυχικός είναι η άρση της Χάριτος του Θεού από την ψυχή, και σωματικός είναι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα. ...

Μεταθανάτιες εμπειρίες στο φως την ορθόδοξης διδασκαλίας.Αναφορές για την μεταθανάτιο ζωή μέσα από τους βίους των άγιων , Από τους πατέρες τις εκκλησίας, από θειες αποκαλύψεις σε απλούς ανθρώπους. ...

Αγαπά κανείς για να υπερβή το άγχος και την οδύνη του θανάτου που βιώνει στην ύπαρξή του, αλλά και όταν αγαπά και τότε αισθάνεται το πλησίασμα του θανάτου, ο οποίος κάποτε θα γίνη αιτία να σταματήση αυτή η αγάπη ...

Πρόκειται για μεγάλο πνευματικό χάρισμα, το οποίο είναι αφ’ ενός μεν καρπός της εμπειρίας του Θεού, αφ’ ετέρου δε δύναμη τρομερή, που παρακινεί τον άνθρωπο σε διάπυρη προσευχή, σε ακράτητο στεναγμό, σε διαρκή αγώνα τηρήσεως των εντολών του Χριστού για να μεταμορφωθή όλος ο εσωτερικός κόσμος. ...

Αν μελετήσει κανείς την βιβλιογραφία υπάρχουν καταγεγραμμένες περιπτώσεις μεταθανάτιων εμπειριών που φτάνουν μέχρι και την εποχή του Πλάτωνα ...

Την θεώρησαν σαν το πλέον αποτελεσματικό μέσον για την απόκτηση του φόβου του Θεού, από τον οποίο γεννάται η μετάνοια ...

Ως γνωστόν, διά την διατήρησιν της κυκλοφορίας εις τον εγκέφαλον θα πρέπη να υπάρχη διαφορά μεταξύ της μέσης συστηματικής πιέσεως (μΣΑΠ) και της μέσης ενδοκρανίου πιέσεως (μΕΠ) ...

Ο Χριστός με τα Πάθη, τον Σταυρό και την Ανάστασή Του κατήργησε οντολογικά τον θάνατο και έδωσε την δυνατότητα στον άνθρωπο να τον υπερβεί ζώντας μέσα στην Εκκλησία ...

Οι ανασφάλειες, ο φόβος, η φιλαυτία, από την οποία γεννιούνται η φιλοδοξία, η φιλοκτημοσύνη και η φιληδονία, και πολλά άλλα πάθη, έχουν την προέλευσή τους στην βίωση του θανάτου. ...

Μέχρι τότε εξακολουθεί να υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της κατάστασής τους, ιδιαιτέρως μέσω της υπέρ αυτών προσφοράς της Αναίμακτης Θυσίας (μνημόσυνο στη Θεία Λειτουργία), και παρομοίως μέσω άλλων προσευχών. ...

Εν εκείνη τη ημέρα τη μεγάλη και ιερά δι’ εμέ, γενού μετ’ εμού Κύριε, και απόδος μοι την αγαλλίασιν του Σωτηρίου Σου ...

Δυστυχώς, μερικοί ΙΟρθόδοξοι Χριστιανοί έπίσης, κάτω άπό τήν έπίδραση κάποιων σύγχρονων ύλιστικών ίδεών, ...

Alphabetical table of contents:

00 08 2b 3d 3e 3g 3i 3o 3y 54 8a 8e 8h 8r 8y a8 ac ad ae af ag ai ak al am an ap ar as at ax ay ba be bg bh bi bl bo br ca ce ch ci cl co cr cy da de dh di dl do dr dy e3 e8 eb ed ef eg ei ek el em en ep er es et ev ex ey f8 fa fe fi fl fo fr fw fy ga ge gh gi gk gl gm go gr gy ha he hf hl hm ho hp ht hu ia ic id ie ig ik im in io ip is it ix j1 ju ka kb ke kh ki kl ko kr kw ky la le lg li lo lu ly ma me mh mi mn mo mp mu mw my na ne ni no nt nw ny o3 of oi ol om on op or ot ou oy pa pe ph pi pl pn po pr pt pu pw py qo qu ra re rh ri ro ry sa sb sc se sf sh si sj sk sm so sp st su sw sx sy ta te th ti to tr ts tu tv tw ty tz ue ul us vd vi vo wa wh wi wr xa xe xh xi xl xo xp xr xw xy ya yc yd ye yg yl yo yp yu za zi zo zw


Copyright © netclipping.gr 2011