[Betovios Logo] Diseases database - Medical News - Contact

Μάθετε Για Τις Ομάδες Αίματος

Ο συσχετισμός του καρκίνου του παγκρέατος με τις ομάδες αίματος δεν είναι καινούργιος: επιδημιολογικές μελέτες, οι οποίες καταδεικνύουν ότι τα άτομα της ομάδας αίματος Ο εμφανίζουν τη νόσο σε μικρότερα ποσοστά από τις υπόλοιπες ομάδες, υπάρχουν από τη δεκαετία του 1950 ...

Αν η Ομάδα Αίματός σας είναι Β, έχετε τη μεγαλύτερη ποικιλία στη διατροφή σας από όλες τις ομάδες αίματος ...

Είναι πιθανόν ότι οι γυναίκες με ομάδα αίματος Ο έχουν διπλάσιες πιθανότητες να διαθέτουν μειωμένα αποθέματα ωαρίων στις ωοθήκες τους σε σύγκριση με γυναίκες με άλλες ομάδες αίματος. ...

Η νεώτερη μελέτη για τις ομάδες αίματος δείχνει πως όσοι έχουν ομάδα αίματος 0 διατρέχουν μειωμένο κίνδυνο να εκδηλώσουν έμφραγμα ...

Αυτό σημαίνει ότι μερικοί τύποι είναι πιο κοινοί σε ορισμένες εθνικές ομάδες και παρά το γεγονός ότι αυτές οι ομάδες αναμιγνύονται περισσότερο καθώς οι άνθρωποι μετακινούνται από την μια άκρη της γης στην άλλη, είναι πιθανό να διαπιστώσουμε πώς οι ομάδες αίματος διαφέρουν από πληθυσμό σε πληθυσμό. ...

Οι αιμοδότες που φέρουν σπάνιες ομάδες ή συνδυασμούς ομάδων αίματος θα γίνουν τα μέλη της Εθνικής Τράπεζας των αιμοδοτών με σπάνιες ομάδες ...

Οι ομάδες ΑΒΟ και Rh χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση των μονάδων αίματος που συντηρούνται στις τράπεζες αίματος ...

Υπολογίζεται ότι το περίπου 45% του πληθυσμού έχει ομάδα αίματος Ο, το 41% έχει ομάδα αίματος Α, το 10% έχει ομάδα αίματος Β και μόλις το 4% έχει ομάδα αίματος ΑΒ. ...

Το διαιτολόγιο όσων έχουν ομάδα αίματος ΑΒ είναι ένας συνδυασμός της δίαιτας των ατόμων με ομάδα αίματος Α και ομάδα αίματος Β. ...

Τα άτομα της ομάδας αίματος ΑΒ δεν φέρουν στο πλάσμα του αίματός τους τις αντίστοιχες συγκολλητίνες, ενώ τα άτομα της ομάδας Ο έχουν στο πλάσμα του αίματός τους και τις δυο αυτές συγκολλητίνες. ...

Το γεγονός ότι οποιοσδήποτε μπορεί να λάβει αίμα από ομάδα Ο αντανακλά το γεγονός ότι όλες οι άλλες ομάδες αίματος προέρχονται από αυτήν. ...

Οι πρώτες φυλετικές μεταβολές συνέβησαν σε έναν κόσμο που αποτελούνταν σχεδόν αποκλειστικά από αίμα της ομάδας Ο, αλλά οι φυλετικές διαφοροποιήσεις, σε συνδυασμό με τις διατροφικές, περιβαλλοντικές και γεωγραφικές προσαρμογές, ήταν μέρος της εξελικτικής μηχανής που τελικά παρήγαγε τις άλλες ομάδες αίματος ...

Ενδιαφέρον στοιχείο δια την ομάδα Ο αρνητικό είναι ότι δίδει σε όλες τις ομάδες αίματος αλλά μπορεί να λάβει μόνο από την όμοια ...

Στηρίζεται στη θεωρία ενός ομοιοπαθητικού γιατρού, ο οποίος υποστηρίζει ότι η ομάδα αίματος έχει σχέση με διάφορες ασθένειες και για να εξασφαλιστεί η καλή υγεία θα πρέπει να επιλέγονται τροφές «συμβατές» με την ομάδα αίματος ...

Οι γάτες που ανήκουν στην ομάδα αίματος Β εμφανίζουν πάρα πολλά αντισώματα εναντίον του αίματος της ομάδας Α και το αδρανοποιούν αμέσως αν τους χορηγηθεί. ...

Ο Ρόιμπεν Ότενμπεργκ (Reuben Ottenberg) ανακαλύπτει ότι η ομάδα αίματος 0 είναι συμβατή με την ομάδα αίματος κάθε ανθρώπου. ...

Ένας άνδρας που έχει ομάδα αίματος Β και μια γυναίκα που έχει ομάδα αίματος Α αν κάνουν παιδιά τι φαινότυπο θα έχουν: ...

Την δεκαετία του ’50, μελέτη σε τέσσερα νοσοκομεία του Λονδίνου είχε δείξει ότι ο κίνδυνος εκδηλώσεως γαστρικού (στομαχικού) καρκίνου είναι πολύ υψηλότερος για όσους έχουν ομάδα αίματος Α απ’ ό,τι για όσους έχουν ομάδα αίματος Ο ...

Άλλες μελέτες έχουν δείξει πως όσοι έχουν ομάδα αίματος ΑΒ ή Β, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να εκδηλώσουν καρκίνο του παγκρέατος σε σύγκριση με όσους έχουν ομάδα αίματος Α ή Ο. ...

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στην ομάδα αίματος και την προσωπικότητα, όπως επίσης ότι θα πρέπει να τρέφεται ή να γυμνάζεται κανείς ανάλογα με την ομάδα αίματος που έχει ...

Η νεότερη και σπανιότερη ομάδα αίματος είναι η ΑΒ, η οποία κάνει την εμφάνισή της από 500-1000 χρόνια πριν και πιστεύεται ότι εμφανίστηκε ως στην ανάμιξη των ήδη υπαρχόντων ομάδων αίματος σε μια μεγάλη κλίμακα ...

Εάν συμβεί κάτι τέτοιο και η ομάδα αίματος του μωρού είναι διαφορετική από την ομάδα αίματος της μητέρας, υπάρχει πιθανότητα να παραχθούν αντισώματα από το ανοσοποιητικό σύστημα της μητέρας ...

Μπορεί να παραχθεί εάν μια γυναίκα με ομάδα αίματος “D αρνητικό” κυοφορήσει έμβρυο με ομάδα αίματος “D θετικό” ...

Σύμφωνα με αυτά που υποστηρίζει η δίαιτα με βάση την ομάδα αίματος, στα όσπρια υπάρχουν οι λεκτίνες, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στον μυϊκό ιστό του ατόμων με ομάδα αίματος 0, ΑΒ ...

Αν ίσχυαν οι θεωρίες των τροφικών αλλεργιών ή της διατροφής με βάση την ομάδα αίματος τότε θα βρίσκαμε άτομα με ασυμβατότητα μεταξύ τροφής και ομάδας αίματος που θα ήταν παχύσαρκα ...

Στην πράξη, πάντως, κάθε μονάδα αίματος (περίπου 500 ml) που πρόκειται να χορηγηθεί ελέγχεται πρώτα έναντι μικρού δείγματος αίματος του ασθενούς, ώστε να αποκλεισθούν οι περιορισμένες πιθανότητες ασυμβατότητας λόγω αντίδρασης που θα οφείλεται στη μία ή στην άλλη ομάδα αίματος ...

Οι απόψεις του έγιναν τόσο σεβαστές στη χώρα του, ώστε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ο αυτοκρατορικός στρατός χώρισε τους στρατιώτες σε ομάδες μάχης ανάλογα με την ομάδα αίματός τους. ...

Οι Ιάπωνες πιστεύουν τόσο πολύ στο συσχετισμό μεταξύ αίματος και προσωπικότητας, ώστε όταν σε πρωτογνωρίζουν, αντί να σε ρωτήσουν τι ζώδιο είσαι, όπως κάνουμε στη Δύση, θα σε ρωτήσουν «τι ομάδα αίματος είσαι» ...

Αργότερα, στον 20ό αιώνα με την εφεύρεση του μικροσκοπίου και την συστηματική επιστημονική ανάλυση των συστατικών του αίματος και την ανακάλυψη των ομάδων αίματος από τον Αυστριακό ιατρό Καρλ Λαντστάινερ το 1901 άρχισε να γίνεται κάποια πρόοδος. ...

Συμβατότητα των ομάδων αίματος του συστήματος ΑΒΟ στον άνθρωπο ονομάζεται η αρμονική σχέση που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των αντιγόνων και των αντισωμάτων του αίματος δότη και δέκτη. ...

Κατά τις μεταγγίσεις επιζητείται η χορήγηση αίματος που να ανήκει στην ίδια ομάδα αίματος με αυτή του δέκτη. ...

Μέχρι το 1900 περίπου, όταν ο Carl Landsteiner ανακάλυψε την ύπαρξη διαφορετικών ομάδων αίματος, πολλοί είχαν χάσει τη ζωή τους μετά τη λήψη ασύμβατου αίματος. ...

Εάν κάποιος έχει, για παράδειγμα, ομάδα αίματος ΑΒ, δεν έχει καθόλου αντιγόνα, και μπορεί συνεπώς να δεχτεί οποιοδήποτε τύπο αίματος ...

Απεναντίας, τα άτομα με ομάδα αίματος 0 δέχονται μόνο τον ίδιο τύπο αίματος, επειδή διαθέτουν αντιγόνα τόσο κατά των Α όσο και κατά των Β πρωτεϊνών ...

Δείγμα αίματος μπορεί να ληφθεί και από τον πατέρα του παιδιού, προκειμένου να προβλεφθεί η πιθανή ομάδα αίματος του μωρού ...

Οι διάφορες ιδιότητες των ομάδων αίματος που λαμβάνονται υπόψιν στις μεταγγίσεις επίσης εξαρτώνται από λευκώματα του αίματος. ...

Πρόσφατο ήταν το θέμα που δημοσιεύτηκε στις ειδήσεις όπου «Διαιτολόγος» γνωστή στα τηλεοπτικά κανάλια χορηγούσε δίαιτες με βάση την ομάδα αίματος του πελάτη ή βάση κάποιας άλλης εξέτασης αίματος που στηρίζεται στις τροφές που προκαλούν αλλεργία ...

Από την άλλη, και σκεφτόμενος το πλαίσιο της ερώτησης σου, αναλογίζομαι ότι δεν μιλάμε απλά για το πώς μπορεί να προέκυψαν τέσσερις ομάδες αίματος από δύο μόνο πρωτόπλαστους, αλλά μιλάμε ουσιαστικά για .ΤΗΝ ΠΙΟ ΔΙΑΣΗΜΗ ΑΙΜΟΜΙΞΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ! ...

Το 2000, μια έρευνα είχε δείξει ότι ερυθρά αιμοσφαίρια της ομάδας Β, μπορούσαν να μετατραπούν σε ερυθρά αιμοσφαίρια ομάδας Ο με κανονική διάρκεια ζωής και να μεταγγίζονται με ασφάλεια σε άτομα με ομάδα αίματος Α και Ο ...

Το φαινόμενο των διαφορετικών ομάδων αίματος δεν ισχύει μόνο για τους ανθρώπους αλλά και για τα ζώα, μόνο σε αυτή την περίπτωση διαφέρει ο αριθμός των ομάδων, ανάλογα με το είδος του ζώου ...

Υπάρχει μάλιστα και μία διαιτολογική θεωρία σχετική, σύμφωνα με την οποία, διαλέγει κάποιος τις τροφές που είναι καλύτερες για το σώμα του, ανάλογα με την ομάδα αίματος που έχει. ...

Αν δεχτούμε ότι όσοι ανήκαν στην ομάδα Α αποκτούσαν απογόνους ΜΟΝΟ με όσους ανήκαν στις ομάδες Α ή 0, και όσοι ανήκαν στην ομάδα Β αποκτούσαν απογόνους ΜΟΝΟ με όσους ανήκαν στις ομάδες Β ή 0, τότε σηκώνω τα χέρια ψηλά και η έρευνα που επικαλείσαι έχει δίκιο ...

Τα σκυλιά, λόγου χάρη, έχουν τέσσερις διαφορετικούς τύπους αίματος, οι γάτες έχουν 11 και οι αγελάδες έχουν 800 διαφορετικούς τύπους αίματος ...

ΝΕΓΡΟΕΙΔΗΣ ΟΜΑΔΑ-ΥΨΗΛΟΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΠΑΝΙΩΝ ΤΥΠΩΝ ΡΕΖΟΥΣ,ΜΕΤΡΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΡΕΖΟΥΣ,ΥΨΗΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΜΑΔΑΣ Α2 ΚΑΙ ΟΙ ΣΠΑΝΙΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Α-Αχ ΚΑΙ A bantu ...

Το σύστημα αντιγόνων και αντισωμάτων ΑΒΟ, επιτρέπει τη μετάγγιση ερυθρών αιμοσφαιρίων της ομάδας Ο σε όλες τις άλλες ομάδες ...

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι για να χάσουμε βάρος πρέπει να αποφεύγουμε κάποια τρόφιμα ή ομάδες τροφίμων τα οποία εξαρτώνται από την ...

Οι προ της Διασποράς Βαβυλώνιοι Εβραίοι διαφέρουν σημαντικά από τον αραβικό πληθυσμό του Ιράκ (τη σημερινή περιοχή της αρχαίας Βαβυλώνας), που χαρακτηρίζεται κυρίως από ομάδα Ο, ενώ οι Εβραίοι έχουν κυρίως ομάδα Β, με κάποιο ποσοστό ομάδας Α ...

ΟΜΑΔΑ Α: Νοσήματα καρδιάς, διάφορες μορφές καρκίνου, διαβήτη  ΟΜΑΔΑ Β: Διαταραχές Ανοσοποιητικού, χρόνια κόπωση, σκλήρυνση κατά πλάκας, ψωρίαση, νόσος Crown ...

Οι άνθρωποι που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν από τις ζεστές πλούσιες σαβάνες της Ανατολικής Αφρικής στα κρύα και σκληρά υψίπεδατων Ιμαλαΐων μπορεί να εμφάνισαν τη μετάλλαξη της ομάδας Β σαν αντίδραση στις κλιματολογικές αλλαγές. ...

Alphabetical table of contents:

00 08 2b 3d 3e 3g 3i 3o 3y 54 8a 8e 8h 8r 8y a8 ac ad ae af ag ai ak al am an ap ar as at ax ay ba be bg bh bi bl bo br ca ce ch ci cl co cr cy da de dh di dl do dr dy e3 e8 eb ed ef eg ei ek el em en ep er es et ev ex ey f8 fa fe fi fl fo fr fw fy ga ge gh gi gk gl gm go gr gy ha he hf hl hm ho hp ht hu ia ic id ie ig ik im in io ip is it ix j1 ju ka kb ke kh ki kl ko kr kw ky la le lg li lo lu ly ma me mh mi mn mo mp mu mw my na ne ni no nt nw ny o3 of oi ol om on op or ot ou oy pa pe ph pi pl pn po pr pt pu pw py qo qu ra re rh ri ro ry sa sb sc se sf sh si sj sk sm so sp st su sw sx sy ta te th ti to tr ts tu tv tw ty tz ue ul us vd vi vo wa wh wi wr xa xe xh xi xl xo xp xr xw xy ya yc yd ye yg yl yo yp yu za zi zo zw


Copyright © netclipping.gr 2011